Skip to main content

Nexium Control 7 tabletten

Eén tablet per dag geeft 24 uur bescherming en vermindert brandend maagzuur. Gebruik je Nexium Control voor het eerst? Begin dan hiermee.

7x 20 mg tabletten

Open hier de bijsluiter

Nexium Control 14 tabletten

Geeft dezelfde bescherming maar dan in een grotere verpakking.
Je kunt Nexium Control tot 14 opeenvolgende dagen gebuiken.
Indien de klachten aanhouden dient een arts te worden geraadpleegd.

14x 20 mg tabletten

Open hier de bijsluiter

Meer weten?

 • Goedgekeurde toepassingen

  Nexium Control is een zelfzorggeneesmiddel voor de kortdurende behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld brandend maagzuur en zure oprispingen) bij volwassenen.

 • Dosering en wijze van toediening

  • ­De aanbevolen dosering is 20 mg esomeprazol (één tablet) per dag. De tabletten moeten in het geheel worden doorgeslikt met een half glas water. De tabletten mogen niet gekauwd of fijngemaakt worden.
  • ­Als alternatief kunnen de tabletten opgelost worden in een half glas niet-koolzuurhoudend water. Andere vloeistoffen mogen niet gebruikt worden, omdat de maagsapresistente coating zou kunnen oplossen. Het water dient geroerd te worden totdat de tablet uiteen is gevallen. De vloeistof met de korrels dient direct of binnen 30 minuten opgedronken te worden. Het glas dient gespoeld te worden met een half glas water en dit water dient opgedronken te worden. De korrels mogen niet gekauwd of fijngemaakt worden.
  • Het kan nodig zijn de tabletten 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen om een verbetering van de symptomen te verkrijgen. De duur van de behandeling is maximaal 2 weken. Zodra volledige verlichting van de symptomen is opgetreden, dient de behandeling te worden gestaakt.
  • Indien er geen verlichting van symptomen is verkregen binnen 2 weken ononderbroken behandeling, dient de consument geïnstrueerd te worden een arts te raadplegen.
  • Consumenten met langdurig terugkerende symptomen van spijsverteringsstoornissen of brandend maagzuur dienen hun arts op regelmatige basis te bezoeken. Voornamelijk consumenten ouder dan 55 jaar die dagelijks geneesmiddelen zonder voorschrift innemen tegen spijsverteringsstoornissen of brandend maagzuur dienen hun apotheker of arts hierover te informeren.
  • ­Consumenten mogen Nexium Control niet als een preventief langdurig geneesmiddel gebruiken.
 • Bijwerkingen en contra-indicaties

  • ­Hoofdpijn, buikpijn, diarree en misselijkheid behoren tot de bijwerkingen die het meest frequent gemeld zijn in klinische onderzoeken (en ook uit postmarketing-gebruik). Daarnaast is het veiligheidsprofiel gelijkaardig voor verschillende formuleringen, behandelingsindicaties, leeftijdsgroepen en patiëntenpopulaties. Er zijn geen dosisgerelateerde bijwerkingen vastgesteld.
  • ­Esomeprazol heeft een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Bijwerkingen zoals duizeligheid en stoornissen in het zien (visusstoornissen) komen soms voor. Indien dit zich voordoet, mogen patiënten geen voertuigen besturen of machines bedienen.
  • ­Uit voorzorg heeft het de voorkeur om het gebruik van Nexium Control te vermijden tijdens de zwangerschap.
  • ­Nexium Control mag niet worden gebruikt in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.
  • Ook niet gebruiken gelijktijdig met nefinavir (voor de behandeling van HIV-infectie).